Το νέο Δ.Σ της Ένωσης Συνδέσμων Κληρικών Κρήτης

 • Dogma

Η Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Εκκλησίας της Κρήτης, προέβησήμερα το πρωί σε αρχαιρεσίες, ανέδειξε και συγκρότησε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, των οποίων η σύνθεση έχει ως εξής :

Dogma Newsdesk
Η Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Εκκλησίας της Κρήτης, προέβησήμερα το πρωί σε αρχαιρεσίες, ανέδειξε και συγκρότησε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, των οποίων η σύνθεση έχει ως εξής :

Διοικητικό Συμβούλιο:

 • π. Ζαχαρίας Αδαμάκης, Πρόεδρος
 • π. Κων/νος Θωμαδάκης, Αντιπρόεδρος
 • π. Νικόλαος Χριστοφοράκης, Γενικός Γραμματέας
 • π. Κων/νος Ψυλλάκης, Ταμίας
 • π. Γεώργιος Μηλάκης, Ειδικός Γραμματέας
 • π. Ανδρέας Καλιοντζάκης, Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 • π. Σωκράτης Ξενικάκης, Μέλος
 • π. Ιωάννης Μπολάκης, Μέλος
 • π. Κων/νος Μυτάκης, Μέλος
 • π. Μιχαήλ Λίτινας, Μέλος
 • π. Σπυρίδων Κουτσαυτάκης, Μέλος

Ελεγκτική Επιτροπή:

 • π. Αντώνιος Σαπουνάκης, Πρόεδρος
 • π. Γεώργιος Μετοχιανάκης, Αντιπρόεδρος
 • π. Ιωάννης Κλειδής, Γραμματέας
 • π. Γεώργιος Μoσχόβης, Μέλος
 • π. Κυριάκος Κατσαντώνης, Μέλος

TOP NEWS