Το νέο Δ.Σ. της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων

  • Dogma

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό της Ένωσης, ανακοινώθηκε ότι οι Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο με τη σειρά εκλογής τους έλαβαν τις παρακάτω ψήφους: 

Ξένη Δημοσίευση

Στις 24 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της για τον Απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάδειξη μετά από αρχαιρεσίες του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ενώσεως.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό της Ένωσης, ανακοινώθηκε ότι οι Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο με τη σειρά εκλογής τους έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

1. Μπάκος Ηλίας του Δημητρίου 313
2. Τάτσης Ιωάννης του Διονυσίου 294
3. Τσαγκάρης Παναγιώτης του Προκοπίου 269
4. Ιωαννίδης Θωμάς του Αντωνίου 229
5. Ευθυμίου π. Γεώργιος του Χριστόφορου 221
6. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου 183
7. Σπαλιώρας Κωνσταντίνος του Χρήστου 181
8. Αβαγιάννης Σταύρος του Ευστρατίου 181
9. Μπεϊνάς Ιωάννης του Θεμιστοκλή 171
10. Πονηρός Ευάγγελος του Σταύρου 131
11. Τοκατλίδης Αντώνιος του Χαρίτωνος 114
12. Βογιατζής Δημήτριος του Ηρακλή 109
13. Βουϊδάσκης Βασίλειος του Μιχαήλ 103
14.Κόκκορη Μαγδαληνή του Ανδρέου 102
15.Τσιγγέλης Θεοφάνης του Ευαγγέλου 88
16. Πανάρα Ελένη του Ελευθερίου 84
17. Κρομμύδας Βασίλειος του Ιωάννου 79
18. Φιλοσόφου Ελένη του Γεωργίου 76
19. Σέττας Σπυρίδων του Σωτηρίου 42
20. Ρότσος Ευθύμιος του Ηλία 29

Οι Υποψήφιοι για το Εποπτικό Συμβούλιο έλαβαν:

1. Φραγκόπουλος Ηλίας του Χρήστου 338
2. Τσάγκας Ιωάννης του Βασιλείου 212
3. Κουτρούμπας Δημήτριος του Γεωργίου 180
4. Μαντζάνας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 122

Από τους παραπάνω εκλέγονται:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Τακτικά μέλη:

1. Μπάκος Ηλίας του Δημητρίου 313
2. Τάτσης Ιωάννης του Διονυσίου 294
3. Τσαγκάρης Παναγιώτης του Προκοπίου 269
4. Ιωαννίδης Θωμάς του Αντωνίου 229
5. Ευθυμίου π. Γεώργιος του Χριστόφορου 221
6. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου 183
7. Σπαλιώρας Κωνσταντίνος του Χρήστου 181
8. Αβαγιάννης Σταύρος του Ευστρατίου 181
9. Μπεϊνάς Ιωάννης του Θεμιστοκλή 171

β) Αναπληρωματικά μέλη:
1. Πονηρός Ευάγγελος του Σταύρου 131
2. Τοκατλίδης Αντώνιος του Χαρίτωνος 114
3. Βογιατζής Δημήτριος του Ηρακλή 109

Β. Για το Εποπτικό Συμβούλιο:
α) Τακτικά μέλη:
1. Φραγκόπουλος Ηλίας του Χρήστου 338
2. Τσάγκας Ιωάννης του Βασιλείου 212
3. Κουτρούμπας Δημήτριος του Γεωργίου 180

β) Αναπληρωματικό μέλος:
1. Μαντζάνας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 122

Οι εκλεγέντες για το Διοικητικό Συμβούλιο από τις αρχαιρεσίες της 24ης Νοεμβρίου 2013 συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ηλίας Μπάκος
Αντιπρόεδρος: π. Γεώργιος Ευθυμίου
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Σπαλιώρας
Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Ταμίας: Σταύρος Αβαγιάννης
Κοσμήτορας: Παναγιώτης Τσαγκάρης
Έφορος: Ιωάννης Τάτσης
Μέλη: Θωμάς Ιωαννίδης και Ιωάννης Μπεϊνάς

TOP NEWS