Βεροίας Παντελεήμων: Δε θα ξεχάσουμε ποτέ όσους παραχώρησαν τα δίκαια της Μακεδονίας μας

  • Dogma
βεροίας

Στο πλαίσιο των ΚΔ΄ Παυλείων  στη Μητρόπολη Βεροίας, την Κυριακή 24 Ιουνίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Αύλειο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας εκδήλωση με τίτλο «Στα χνάρια των Σταυραετών».

Η εκδήλωση στη Μητρόπολη Βεροίας περιελάμβανε Παιδική θεατρική παράσταση (στα ποντιακά) και πρόγραμμα παραδοσιακής μουσικής και χορών του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Δοβράς Πρωτ. Διονύσιος Συρόπουλος.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου:

Συνεχίζοντας τις πολιτιστικές εκ­δη­λώσεις των ΚΔ´ Παυλείων ει­μεθα απόψε εδώ για να παρακο­λουθήσουμε μία ξεχωριστή παρα­δοσιακή εκδή­λωση, μία θεατρική παράσταση, την οποία ετοίμασε ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Πα­τρι­δας «Ευστάθιος Χωραφάς», σε συνερ­γασία με τον οποίο η Ιερά μας Μητρόπολη συνδιοργανώνει την αποψινή εκδήλωση, και ο οποίος συμμετέχει με τον τρόπο αυτό για πρώτη φορά στις εκδη­λώσεις των Παυλείων.

Και είναι πολύ σημαντικό το γε­γονός αυτό, γιατί ο Σύλλογος αυ­τος που διαθέτει ήδη μία σημα­ντι­κη ιστορία και πορεία και είναι ευφήμως γνωστός στο πανελλή­νιο, στηρίζει και κρατά τις παρα­δόσεις και τον πολιτισμό των πα­τε­ρων του. Προβάλλει και μεταλα­μπα­δεύει και στις νεώτερες γενεές όλο αυτόν τον πλούτο της παρα­δο­σεως αλλά και της πίστεως που μετέφεραν οι πρόγονοί τους από τον Πόντο, από την Καστα­μο­νη και τα άλλα χωριά. Γιατί παρά­δο­ση και πίστη, πολιτισμός και ιστο­ρία, αποτελούν για τον Ελ­ληνι­σμο όπου γης, αλληλέν­δε­τες και αδιαχώριστες έννοιες, που δεν ξε­πουλιούνται ούτε προδίδο­νται ένα­ντι οποιουδήποτε ανταλ­λαγ­μα­τος ή τιμήματος. Διότι είναι τόσο βαθειά ριζωμένες στην ψυχή των Ελλήνων που είναι αδύνατο να τις ξερριζώσει κανείς, όσο και αν προσπαθήσει.

Και αυτό θα πρέπει να το έχουν πάντοτε υπόψη τους φίλοι και εχθροί, γεί­τονες και σύμμαχοι. Θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους και σε αυτές τις κρίσιμες ημέρες για την πατρίδα μας και τη Μα­κεδονία μας, που κάποιοι νόμισαν ότι αρκεί μία υπογραφή, αρκεί μία συμφωνία για να κλείσει δήθεν ένα θέμα που εκκρεμεί χρόνια, το θέμα του ονόματος του γειτονικού μας κράτος. Ξέχασαν όμως ότι δεν εκκρεμούσε με δική μας υπαιτιό­τητα, αλλά με υπαιτιότητα των γειτόνων μας, που δεν ήθελαν να υποχωρήσουν από τις παράλογες απαιτήσεις τους να υφαρπάσουν το όνομα της Μακεδονίας μας, να κλέψουν την ταυτότητά μας, να σφετερισθούν τον πολιτισμό μας· που δεν ήθελαν να απαρνηθούν τις αλυτρωτικές τους επιδιώξεις και τις παράδοξες θεωρίες για ένα δήθεν μακεδονικό έθνος.

Κάποιοι τα ξέχασαν όλα αυτά και νόμισαν ότι ξεχάσαμε και εμείς την πατρίδα μας, την ταυτότητά μας, την ιστορία μας, την εθνική μας αξιοπρέπεια, και θα δεχθούμε τη συμφωνία που υπέγρα­ψαν και παραβιάζει κατάφορα τα δίκαιά μας, τα δίκαια της Μακε­δο­νίας μας, για τα οποία αγωνί­σθη­καν, θυσιάσθηκαν και έχυσαν το αίμα τους οι πατέρες μας.

Όμως δεν τα ξεχάσαμε όλα αυτά ούτε πρόκειται να τα ξεχάσουμε, όπως δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και όσους τα παραχώρησαν με μία υπογραφή που έβαλαν ελαφρά τη καρδία, και θα πρέπει να το δια­κη­ρύσσουμε με κάθε τρόπο και προς όλες τις κατευθύνσεις αυτό.

Και η αποψινή εκδήλωση μας υπενθυμίζει το χρέος μας απέ­να­ντι στην πατρίδα, την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, να προ­α­σπίσουμε τα δίκαιά μας αντιδρώ­ντας σε κάθε άδικη και παράλογη καταπάτησή τους.

Γι᾽ αυτό και συγχαίρω τους διορ­γανωτές της παραδοσιακής αυτής θεατρικής παραστάσεως που βα­δι­ζουν πράγματι «Στα χνάρια των Σταυραετών», τιμώντας τους πα­τε­ρες τους, την ιστορία τους και τις παραδόσεις τους, και όλους εκείνους, που σαν τον Ευστάθιο Χωρ­α­φα, έδωσαν τον εαυτό τους και την ψυχή τους για να ζούμε ελεύθεροι, για να πιστεύουμε στον Χριστό ελεύθεροι και για να μπο­ρούμε να χρησιμοποιούμε το όνο­μα μας, το όνομα της Μακε­δο­νίας μας, ελεύθεροι και χωρίς περιο­ρι­σμούς.

Αξίζουν το χειροκρότημά μας. Ας τους το χαρίσουμε!

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ