Άγγελος εμφανίστηκε σε μοναχό που κατέκρινε!

  • Δόγμα

Το ολίσθημα της κατακρίσεως στην πνευματική ζωή.

Πήγε κάποτε ο αββάς Ισαάκ ο Θηβαίος σε κάποιο κοινόβιο και είδε έναν αδελφό να σφάλλει και τον κατέκρινε.

Όταν επέστρεψε στην έρημο, ήλθε άγγελος Κυρίου και στάθηκε μπροστά στην πόρτα του κελιού του και του είπε:

«Δεν σου επιτρέπω να μπείς».

Κι εκείνος παρακαλούσε κι έλεγε:

«Τι συμβαίνει;»

Αποκρίθηκε ο άγγελος και του είπε:

«Ο Θεός με έστειλε λέγοντας: Πες του, που προστάζεις να βάλω τον αδελφό που έσφαλε και τον καταδίκασες».

Ευθύς μετανόησε ο αββάς και είπε:

«Αμάρτησα, συγχώρεσέ με».

Και ο άγγελος του είπε:

«Σήκω, σε συγχώρεσε ο Θεός. Και στο εξής να προσέχεις να μην κρίνεις κανέναν, προτού τον κρίνει ο Θεός».

TOP NEWS