Απόστολος Ανδρέας, το καύχημα των Πατρέων

  • Δόγμα

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Είναι το καύχημα των Πατρέων; Αναμφισβήτητα. Όχι μόνο, όμως, της Πάτρας, αλλά ολόκληρης της Ορθοδοξίας.

Ο πρωτόκλητος των Μαθητών και «μιμητής του πάθους»,  «ο τους εν βυθώ της αγνοίας ποτέ πλανωμένους, τω αγκρίστρω του Σταυρού αου ανελκύσας», πρεσβεύει για όλους όσους προστρέχουν δίπλα του και ζητούν τις θεοειδείς πρεσβείες του.

Κήρυκας της Πίστεως, Ομολογητής του Χριστού, διαπρύσιος μαθητής Εκείνου και διδάσκαλος της Οικουμένης, ο Πρωτόκλητος Ανδρέας δεν εκάμφθη, δεν ελύγισε, δεν εφοβήθη τις προσταγές και τις απειλές των τυράννων.

Άκαμπτος στην πίστη, αδέκαστος στις αρχές του Ευαγγελίου, σθεναρός υφηγητής του ευαγγελικού μηνύματος, ο Ανδρέας, «ο υπηρέτης του Λόγου, ο λογικός ουρανός, ο πρώτος Χριστώ καλούντι, καθυπακούσας θερμώς» στέκει πάντεοτ δίπλα στον κόσμο, σε κάθε αναγκεμένο και εμπερίστατιο και πρεσβεύει υπέρ πάντων ημὠν.

TOP NEWS