Κυριακή των Μυροφόρων

  • Dogma
μυροφόρων

Μυροφόρες είναι οι γυναίκες που ακολουθούσαν τον Κύριο μαζί με την Μητέρα Του, έμειναν μαζί της κατά την ώρα του σωτηριώδους Πάθους και φρόντισαν να αλείψουν με μύρα το σώμα του Κυρίου.

Όταν δηλαδή ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ζήτησαν κι’ έλαβαν από το Πιλάτο το Δεσποτικό Σώμα, το κατέβασαν από τον Σταυρό, το περιέβαλαν σε σινδόνια μαζί με εκλεκτά αρώματα, το τοποθέτησαν σε λαξευτό μνημείο κι’ έβαλαν μεγάλη πέτρα πάνω στη θύρα του μνημείου, παρευρίσκονταν θεωρώντας -κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκο- η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία που καθόταν απέναντι του Τάφου.

Άλλη Μαρία εννοούσε οπωσδήποτε την Θεομήτορα. Δεν παρευρισκόταν όμως μόνον αυτές, αλλά και πολλές άλλες γυναίκες όπως αναφέρουν οι Ευαγγελιστές Λουκας και Ματθαίος. (Λουκ. η΄, 3 – Ματθ. κζ΄, 55).

Επειδή λοιπόν αυτές οι γυναίκες εκήρυξαν μετά σθένους την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και συνέβαλον κατά πολύ εις την αψευδή διακήρυξη του μεγάλου αυτού Μυστηρίου τη Πίστεώς μας, ετάχθη παρά των Αγίων και θεοφόρων Πατέρων, όπως μετά την Κυριακή του Θωμά, να εορτάζουμε των Αγίων αυτών γυναικών την μνήμη, διότι ΠΡΩΤΕΣ αυτές είδον τον Χριστόν Αναστάντα εκ νεκρών και προς πάντας εκήρυξαν το σωτήριο κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά και την κατά Χριστόν πολιτείαν μετήλθον αρίστως.

Διαβάστε επίσης: Ο γιατρός στην πόρτα της εντατικής μου είπε: «Η ζώνη της Παναγίας που φοράς σε έσωσε»

TOP NEWS