Η αποκάλυψη της πλάκας του Παναγίου Τάφου

  • Dogma
πανάγιος τάφος

Στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως βρέθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, μαζί με εκπροσώπους άλλων δογμάτων, για την αποκάλυψη της επιφάνειας όπου είναι ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού.

Αυτό είναι το πρτο βημα, καθώς με τις εργασίες που κάνει η ομάδα τεχνικών του Ε.Μ.Π. αναμένεται να έρθει στο φως η βάση και ολος ο βράφος του Πανάγιου Τάφου, ενώ λεπτομέρειες αυτών αναμένεται να δούμε προσεχώς σε σχετικό βίντεο.

πανάγιος τάφος πανάγιος τάφος

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 13ης / 26ης Ὀκτωβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν, κατῆλθε διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα συνηντήθη μετά τοῦ κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκίσκου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβάν τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν καί εἰσῆλθεν εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἐθεάσαντο τήν πλάκαν, τήν καλύπτουσαν τόν Ἅγιον Τάφον, ἀποκεκυλισμένην ὑπό τῆς ὁμάδος τῶν τεχνικῶν τοῦ Ε.Μ.Π. ὑπό τήν κ. Μοροπούλου, (ὡς θά ἐμφανισθῇ εἰς προσεχῶς ἀναρτηθησόμενον βίντεο), προκειμένου διά τοῦ ἐνδεδειγμένου ἐν συνεχείᾳ καθαρισμοῦ νά θεαθῇ ἡ βάσις καί ὁ ὅλος βράχος τοῦ Τάφου. Λεπτομέρειαι περί τούτου ἀναρτηθήσονται προσεχῶς εἰς βίντεο.

πανάγιος τάφος πανάγιος τάφος

Εἰσελθόντες πάντες καί προσκυνήσαντες τό μνημεῖον καί ἐνημερωθέντες περί τῶν ἐργασιῶν ὑπό τῶν τεχνικῶν, ἐδόξασαν ἐν βαθείᾳ κατανύξει τόν ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσντα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ἁγιάσαντα τήν ἐκτέλεσιν ἑνός τοιούτου ἔργου συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ζωοδόχου αὐτοῦ Τάφου.

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ