Αρχιεπισκοπή Καναδά πλέον η Μητρόπολη Τορόντο

  • Dogma
καναδά

Συνήλθε την Τετάρτη 12 Ιουνίου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία συνεδρίασε στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριών της για τον μήνα Ιούνιο, υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Η Ιερά Σύνοδος μετά την εκλογή του Μητροπολίτη Δαρδανελλίων Νικήτα ως νέου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, ασχολήθηκε με τη μετονομασία της Ιεράς Μητροπόλεως Τορόντο σε Αρχιεπισκοπή Καναδά, αλλά και γενικότερα ζητήματα αναφορικά με την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Η μετονομασία της Μητρόπολης Τορόντο 

Αρχιεπισκοπή Καναδά θα είναι πλέον η μέχρι σήμερα Μητρόπολη Τορόντο, ενώ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο πλέον θα αποκαλείται Σεβ. Αρχιεπισκοπος Καναδά.

«Η Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε τήν μετονομασίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο εἰς Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καναδᾶ, τόν δέ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην κ. Σωτήριον, εἰς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καναδᾶ, ὑπέρτιμον καί ἔξαρχον πάσης Ἀρκτικῆς, τηρουμένης τῆς ἐν τῷ Συνταγματίῳ τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου θέσεως αὐτοῦ» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου.

Τι συμβαίνει με την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε επίσης ότι δεν έχει λάβει απολύτως καμία απόφαση για τις διοικητικές αλλαγές στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, σε αντίθεση με τις «αντιφατικές πληροφορίες που διακινούν διάφοροι».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ἐπειδή κυκλοφοροῦν διάφοροι καί ἀντιφατικαί σχετικαί πληροφορίαι, ἀνακοινοῦται διά τοῦ παρόντος, ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος οὐδεμίαν ἔχουν λάβει ὁριστικήν ἀπόφασιν ὡς πρός διοικητικάς ἀλλαγάς καί ἀναδιαρθρώσεις εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Αὐστραλίας, ἀλλ’ἐμπιστεύονται τόν νέον καί ἄξιον Ποιμενάρχην αὐτῆς, ὅστις ἔχει τήν ἐν προκειμένῳ κανονικήν εὐθύνην, καί πᾶσα ἐνδεχομένη ἀλλαγή εἰς τό ἐκεῖ ἐκκλησιαστικόν καθεστώς γενήσεται τῇ εἰσηγήσει αὐτοῦ καί τῇ ἐγκρίσει τῆς Μητρός Ἐκκλησίας».

Αποκατάσταση του πρώην Επισκόπου Χριστιανουπόλεως  

Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι η Αγία και Ιερά Σύνοδος συζήτησε το θέμα της μετάνοιας που υπέβαλε ο πρώην Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Παύλου.

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, μάλιστα, η Σύνοδος αποφάσισε «εχθεῖσα τήν μετάνοιαν καί τήν ἐκζήτησιν συγγνώμης τοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ πρώην Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως Παύλου ᾖρε τήν ἐν καιρῷ ἐπιβληθεῖσαν αὐτῷ καθαίρεσιν καί, συνηγοροῦντος καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, ἐπανέφερεν αὐτόν εἰς τόν ἐπισκοπικόν βαθμόν καί τόν ἀποκατέστησε μέ τόν αὐτόν τίτλον».

TOP NEWS