Χειροτονία ιεροδιακόνου από τον μητροπολίτη Δρυινουπόλεως

  • Dogma

Αρχιερατική θεία λειτουργία λειτουργούντος του μητροπολίτη Δρυινουπόλεως κ. Ανδρέα ο οποίος τέλεσε και την εις διάκονο χειροτονία του πατρός Παϊσίου, μοναχού της μονής Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ναό του αγίου Νικολάου στην Κόνιτσα.

Αρχιερατική θεία λειτουργία λειτουργούντος του μητροπολίτη Δρυινουπόλεως κ. Ανδρέα ο οποίος τέλεσε και την εις διάκονο χειροτονία του πατρός Παϊσίου, μοναχού της μονής Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ναό του αγίου Νικολάου στην Κόνιτσα.

Στην πρόσφώνησή του προς τον μητροπολίτη Δρυινουπόλεως, ο π. Παΐσιος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση σε όλους εκείνους που με διάφορους τρόπους συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο γέροντα της μονής αρχιμανδρίτη Θεόδωρο Μολυβδοσκεπαστινό.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι η προσχώρησή του στις τάξεις του ιερού κλήρου δεν υπήρξε επιδίωξή του αλλά αποτέλεσμα της υπακοής του στην απόφαση του ηγουμενοσυμβουλίου της μονής της μετανοίας του.

Ο μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, απευθυνόμενος στο νέο διάκομο, του επεσήμανε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο «Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι» (Β Τιμ. γ΄ 1-5), σημειώνοντας με έμφαση την τεταμένη προσοχή που πρέπει ως διάκονος των μυστηρίων να έχει.

Ο κ. Ανδρέας συμπλήρωσε ότι στον αγώνα του πατρός Παϊσίου ως νέος κληρικός, η ιερατική οικογένεια της Κόνιτσας κι ο ίδιος θα τον στηρίζουν με όλες τις δυνάμεις τους.

Την Παρασκευή στις 26 Δεκεμβρίου, στο ναό του αγίου Κοσμά στην Κόνιτσα θα τελεστεί η εις πρεσβύτερον χειροτονία του ιεροδιακόνου π. Παϊσίου από τον μητροπολίτη Δρυινουπόλεως.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΑΣ

TOP NEWS