Επισκέψεις στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

  • Δόγμα

Τήν Πέμπτην, 10ην / 23ην Μαΐου 2024, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη: Τόν κ. Ὄντε Καουάς, ἐπιθεωρητήν τῶν Ἀραβικῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου. Τόν ἐφημέριον τῆς Κoινότητος Ἰόππης – Γιάφφας π. Κωνστάντη. Ὁμάδα ἐκπροσώπων τῆς ὀργανώσεως Middle East Churches for Peace. Τόν διευθυντήν τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις Γερμανικοῦ Σχολείου Schmidt κ. Dietrich Bäumer […]

Τήν Πέμπτην, 10ην / 23ην Μαΐου 2024, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη:

  1. Τόν κ. Ὄντε Καουάς, ἐπιθεωρητήν τῶν Ἀραβικῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου.
  2. Τόν ἐφημέριον τῆς Κoινότητος Ἰόππης – Γιάφφας π. Κωνστάντη.
  3. Ὁμάδα ἐκπροσώπων τῆς ὀργανώσεως Middle East Churches for Peace.
  4. Τόν διευθυντήν τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις Γερμανικοῦ Σχολείου Schmidt κ. Dietrich Bäumer μεθ᾽ ὁμάδος καθηγητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Σχολείου. Ἡ συνάντησις αὐτή ἐπραγματοποιήθη ὑπό τήν ἐποπτείαν τοῦ Γερμανοῦ ἀρχαιολόγου καθηγητοῦ κ. Dieter Vieweger, τοῦ διενεργήσαντος ἀρχαιολογικάς ἐργασίας ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

TOP NEWS