Επίσκεψη του Πατριάρχη στην Γαλλία

  • Dogma
φανάρι

Στην Γαλλία θα βρίσκεται για λίγες ημέρες ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος που αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη χθες το απόγευμα. Ο Πατριάρχης προηγουμένως είχε σειρά επαφών.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Οικ.Πατριαρχείου:

Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, την Δευτέραν, 26ην Δεκεμβρίου, εδέχθη εν τω Γραφείω Του τους ενταύθα Σεβ. Αρχιερείς του Θρόνου, ανταλλάξας μετ᾿ αυτών τον αδελφικόν ασπασμόν επί τοις Χριστουγέννοις, οίτινες παρεκάθησαν εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν μετά των εν τη Πόλει Εντιμολ. Αρχόντων Οφφικιαλίων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, εξαιτησάμενον τας ευχάς Αυτού επί τοις ονομαστηρίοις του.
– Ομοίως και τον Ελλογ. κ. Στέφανον Salzman, Γραμματέα του Αγγλικού Γραφείου των Πατριαρχείων.
– Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Επίτροπον του ενταύθα Αρμενικού Πατριαρχείου, εκφράσαντα τα συγχαρητήριά του επί ταίς Εορταίς του αγίου Δωδεκαημέρου.
Αναχώρησις του Πατριάρχου
Το απόγευμα της ιδίας, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ανδρέου και Ελλογ. κ. Στεφάνου Salzman, Γραμματέως των Πατριαρχείων, ανεχώρησεν αεροπορικώς εις Γενεύην και εκείθεν οδικώς εις Γαλλίαν, δι᾿ ολιγοήμερον ανάπαυσιν πλησίον της εκείσε οικογενείας του αυταδέλφου Αυτού. Ο Παναγιώτατος, προεπέμφθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, και θα επιστρέψη εις την Πόλιν την Παρασκευήν, 30ην τ.μ. .
Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Ζόμπον, Τραπεζίτην, εκ Λονδίνου.
– Την Ευγεν. κ. Ιωσηφίναν Φραντζελά, μετά του υιού αυτής Βασιλείου, και τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Κιουρκτσού, εκ των Πατριαρχικών υπαλλήλων, υποβαλόντας σέβη επί τοις ονομαστηρίοις αυτών.
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη υπό του Πανοσιολ. Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου, κατά το παρατεθέν υπό του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής εόρτιον δείπνον, εν τη εν Μ. Ρεύματι Κοινοτική αιθούση, το εσπέρας των Χριστουγέννων.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ