Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Ελληνική Λέσχη (βίντεο)

  • Dogma
πατριάρχης ιεροσολύμων

Το απόγευμα του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου, 6 Φεβρουαρίου με το νέο ημερολόγιο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος ευλόγησε την κοπή της βασιλόπιτας στη Λέσχη της Ελληνικής Παροικίας.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων συνοδευόταν από τον Πατριαρχικό Επίτροπο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιο, τον Γέροντα Αρχιγραμματέα Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχο και τον Σεβασμιώτατο πρώην Μητροπολίτη Ζάμπιας κ. Ιωακείμ.

Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας και παρακολουθείστε το βίντεο:

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 24ης  Ἰανουαρίου/ 6ης Φεβρουαρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου πρῴην Μητροπολίτου Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, ηὐλόγησε τήν τελετήν τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας εἰς τήν Λέσχην τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας, κειμένην εἰς τήν δυτικήν Ἱερουσαλήμ πλησίον τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου, καί  οὖσαν δωρεάν τοῦ μακαριστοῦ Σκευοφύλακος τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτου. Εὐθυμίου πρός τήν Ἑλληνικήν Παροικίαν.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην παρίστατο ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας κ. Ἀναστάσιος Δαμιανός, τό προσωπικόν τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου, μέλη τῆς παροικίας Ἱεροσολύμων, ὡς ὁ ὀδοντίατρος κ. Ἰωάννης Τλήλ, Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί προκεκλημένοι τῆς Ἰσραηλινῆς καί Ἀραβικῆς κοινωνίας.

Κόπτων τήν βασιλόπιτταν, ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν καί τόν ρόλον τῆς Λέσχης διά τήν ταυτότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τήν φροντίδα τοῦ Πατριαρχείου δι’ αὐτήν  καί ηὐχήθη τό Νέον Ἔτος 2016 νά εἶναι διά τήν Ἑλληνικήν Κοινότητα ἔτος ὑγιείας, προόδου καί κοινωνικῆς καί φιλανθρωπικῆς δραστηριότητος πρός ὄφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους ἡμῶν καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἔδωσε τόν λόγον εἰς τόν κ. Τλήλ, ὁ ὁποῖος εἶπεν ὅτι ἡ Ἑλληνική Λέσχη εἶναι ὄχι μόνον ἱστορική ἀλλά ἱστορικωτάτη, διότι ὑπῆρχε καί πρό τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου καί διότι ὑπῆξε τό «σπίτι» δι᾽ ὅλην τήν Ἑλληνικήν Παροικίαν καί ηὐχήθη νά συνεχίσῃ αὕτη τόν ρόλον αὐτῆς τοῦτον καί κατά τό Νέον Ἔτος.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ