Πάσχα στην Αστόρια

  • Dogma
αστόρια

Με κατάνυξη, συγκίνηση και ευλάβεια χιλιάδες πιστοί ομογενείς συμμετείχαν στην Ιερά Ακολουθία της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονήν της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Αστόρια.

Των Ιερών Ακολουθιών προέστη ο Ηγούμενος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευκαρπίας κ. Ιερόθεος. Το Καθολικόν της Πατριαρχικής Μονής κατεκλύσθη υπό των ευλαβών προσκυνητών την νύκτα της Αναστάσεως του Κυρίου. Έλαβον το Άγιον Φως από τον Επίσκοπον, ο οποίος έψαλεν από της Ωραίας Πύλης το «Δεύτε λάβετε φως εκ του Ανεσπέρου Φωτός…» και μετέδωσεν το Άγιον Φως και εφωτίσθη η Εκκλησία, τα πρόσωπα και οι καρδίες των πιστών από το ανέσπερον φως της Αναστάσεως Κυρίου κατά το «νυν πάντα πεπλήρωται φωτός ουρανός τε και η γη και τα καταχθόνια».

Κατά την Αναστάσιμον Λειτουργίαν ανεγνώσθη η Πατριαρχική Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα του Οικουμενικού Πατριάρχου και εψάλη ο πολυχρονισμός Αυτού.

Ο Θεοφιλέστατος ανέφερεν ότι ο Χριστός με την Ανάστασίν Του διέλυσεν το σκοτάδι των παθών, την οσμήν του θανάτου και την αχλύν της αμαρτίας. Μας ενδύει την αφθαρσίαν και μας κάμει κοινωνούς Θείας φύσεως. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται.

ANASTASI-20172 PATAGOS-20171 PATAGOS-20172 PATAGOS-20173

Προέτρεψε το πολυπληθές ευσεβές εκκλησίασμα να αφήσουμε τον Αναστημένον Κύριον να ζεστάνη τις ψυχρές καρδιές μας, να τις γεμίση με ειρήνην, αισιοδοξίαν, ελπίδα και αγάπην. Μόνον κοντά Του αποκτά νόημα η ζωή μας, λάμπει από φως και πλημμυρίζει από χαρά και ζωή και νικά τον θάνατον, «θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, Άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιοτής, της αιωνίου, απαρχήν…»

Τέλος ευχήθη και διά την φιλτάτην πατρίδα ο Αναστάς Κύριος να φέρη αισιοδοξίαν, ελπίδα εις τους Έλληνες και δύναμιν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της καθημερινότητος και σύντομα η Ελλάδα να ανακάμψη πνευματικώς και οικονομικώς και πάλιν να ευημερήσει».

TOP NEWS