Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Χαλκηδόνα

  • Dogma
τρισαρχιερατική

Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ συλλειτουργών μετά των Σεβασμιοτάτων Μητροπολιτών Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέα και Προύσης κ. Ιωακείμ.

Τον θείο λόγο εκήρυξε ο εορτάζων Μέγας Εκκλησιάρχης και Διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου Αρχιμανδρίτης κ. Αέτιος.

Υπενθυμίζεται ότι η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Μαρκιανό και την σύζυγό του, Αυγούστα Πουλχερία το 451 στη Χαλκηδόνα. Αποτελούνταν από 630 επισκόπους και καταπολέμησε τη διδασκαλία του Μονοφυσιτισμού, η οποία, με πρωτεργάτη τον αρχιμανδρίτη Ευτυχή, δίδασκε ότι η θεία φύση του Χριστού απορρόφησε πλήρως την ανθρώπινη.

Η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος μετά από μια ταραχώδη περίοδο ήρθε ως το αναγκαίο επιστέγασμα της διασφάλισης της καθολικής πλειοψηφίας του σώματος των μελών της Εκκλησίας ως προς την απόρριψη κάθε μονοφυσιτικής ή ακραίας δυοφυσιτικής ορολογίας, την επικύρωση στην πίστη του συμβόλου της Πίστεως της Νίκαιας.

Ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ διανέμει το αντίδωρο στους εκκλησιασθέντες χαιρετίζοντας τον καθένα και καθεμιά χωριστά. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Δ’ Οικουμενική σύνοδος καταδίκασε οριστικά τον Μονοφυσιτισμό, αποδεικνύοντας ότι ο Χριστός είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Κατά μεν τη Θεϊκή Φύση γεννήθηκε εκ του Πατρός κατά δεν την ανθρωπίνη Φύση γεννήθηκε εκ της Μαρίας της Παρθένου Θεοτόκου «εν δύο φύσεσιν ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως γνωριζόμενον».

Φυσικά η Δ’ Οικουμ. Σύνοδος, δεν έφερε κάτι το καινούργιο που δεν υπήρχε μέχρι τότε στο χώρο της Εκκλησίας. Αυτό που ήδη υφίστατο και το βίωνε το σώμα των πιστών, οι Πατέρες το διευκρίνισαν το οριοθέτησαν και έτσι βοηθήθηκαν και βοηθούμαστε οι πιστοί στο να γνωρίζουμε ποια ακριβώς είναι η πίστη μας.

Κατά την ανωτέρω Σύνοδον οι Ορθόδοξοι Πατέρες συνέταξαν Τόμον, ο οποίος περιείχε την πίστιν την αληθή, την οποίαν πάντοτε επίστευε και εκήρυττεν η Εκκλησία του Χριστού. Επίσης οι αιρετικοί Μονοφυσίται συνέταξαν ίδιον τόμον, που περιείχε τας πλάνας των. Τότε ομοφώνως ορθόδοξοι και αιρετικοί απεφάσισαν να τεθούν και τα δύο κείμενα επί του στήθους της Αγίας Ευφημίας και ανοίξαντες την λειψανοθήκη έπραξαν ούτως και εσφράγισαν πάλιν ταύτην. Ότε δε μετά οκτώ ημέρας ήνοιξαν την θήκην, εύρον τον Τόμον των Ορθοδόξωv εις τας χείρας αυτής και των αιρετικών Μονοφυσιτών το κείμενον εις τους πόδας αυτής.

Ο εορτάζων Μέγας Εκκλησιάρχης και Διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου αΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗς Αέτιος κηρύτει το θείο λόγο κατά την Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ετσι η Μεγαλομάρτυς Ευφημία με το εξαίσιο αυτό θαύμα επεκύρωσε και υπέγραψε τον Ορθόδοξον Τόμον και διεσάλπισε το Χριστολογικόν δόγμα περί των δύο φύσεων του Χριστού μας εις τα πέρατα της οικουμένης και απέδειξε την διδασκαλίαν του Ευτυχούς και των οπαδών του Μονοφυσιτών ως πλάνη.

Στη συνέχεια η Σύνοδος ανύψωσε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων σε Πατριαρχείο και απένειμε στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ίσα πρεσβεία τιμής και προνόμια με τα του Ρώμης, ενώ εξέδωσε και τριάντα ιερούς κανόνες.

Δυστυχώς όμως η αίρεση αυτή του Μονοφυσιτισμού συμπαρέσυρε τους ιθαγενείς πληθυσμούς της Αιγύπτου και της Συρίας και προκάλεσε πολύ μεγάλη ανωμαλία τότε στο κράτος και στην Εκκλησία (δημιουργώντας νέες εκκλησίες όπως την Αρμενική, την Ιακωβιτική στη Συρία, τη Κοπτική στην Αίγυπτο).

Σημείωση: Με πληροφορίες από την Ιερά Μονή Πετράκη

Πηγή: Εθνικός Κήρυκας

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ