Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

    Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού σαρκώνει μέσα στόν κόσμο καί ἀποκαλύπτει μέ τήν ζωή καί τόν θάνατό Του ὁ...

    Εγκλωβισμένος στα πλούτη

    Τό Εὐαγγέλιο τονίζει ἀδιάκοπα τή μακαριότητα τῶν «πτωχῶν» καί «τῶν πτωχῶν τῷ πνεύματι», δηλαδή τῶν ταπεινῶν στήν καρδιά....

TOP NEWS