Κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Παραδοσιακά τραγούδια και κάλαντα έψαλλαν σήμερα στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου μαθητές, τοπικοί σύλλογοι και φορείς.