τάλαντα

Η αξιοποίηση των χαρισμάτων

Το μεγαλύτερο μέρος της διηγήσεως της παραβολής των ταλάντων από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο περιστρέφεται στη λογοδοσία και τιμωρία του...

TOP NEWS