κυριακή

Στην Κυριακή μετά τα Φώτα

Η σημερινή Κυριακή, Κυριακή μετά τα Φώτα όπως λέγεται, ιδιαίτερα χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι πλέον ο Κύριος ημών...

TOP NEWS