• Σταυρό

    Απεραντοσύνη αγάπης

    Για το μεγαλύτερο γεγονός της αγάπης του Θεού κάνει λόγο η σημερινή Ευαγγελική περικοπή με το λιτότερο, αλλά συνταρακτικότερο...

    Η δική μας αυτογνωσία

    Ασύλληπτος εις έκτασιν και βάθος, η θεία αγάπη. Το σχέδιον της θείας οικονομίας περί της λυτρώσεως και σωτηρίας του...

TOP NEWS