• κυριακή

    Κυριακή Β΄ νηστειών

    ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Μαρτίου 2018 - Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμά.

TOP NEWS