λιτανεία

Τι είναι η Λιτανεία

Η Λιτανεία παράγεται από το ρήμα λιτανεύω, που σημαίνει, παρακαλώ, ικετεύω.

TOP NEWS