δημητριάδος

Ονομαστήρια Δημητριάδος Ιγνατίου

Εξέχουσα θέση στον εορτολογικό κύκλο της Μητρόπολης Δημητριάδος  κατέχει η 29η Ιανουαρίου εκάστου έτους, ημέρα κατά την οποία τιμάται η ανακομιδή...

TOP NEWS