αλεξανδρείας

Αλεξανδρείας Θεόδωρος σε Μόσχας Κύριλλο: Ανακαλέστε τον Έξαρχο – Σε αντίθετη περίπτωση θα του επιβληθεί η ποινή της καθαίρεσης

«Καλούμεν την Υμετέραν φίλην Μακαριότητα εις άμεσον ανάκλησιν του εξονομασθέντος δήθεν «Εξάρχου» και άρσιν του σχετικού διορισμού αυτού» τονίζει...

TOP NEWS