Αλεξανδρείας Θεόδωρος σε Μόσχας Κύριλλο: Ανακαλέστε τον Έξαρχο – Σε αντίθετη περίπτωση θα του επιβληθεί η ποινή της καθαίρεσης

  • Dogma
αλεξανδρείας

«Καλούμεν την Υμετέραν φίλην Μακαριότητα εις άμεσον ανάκλησιν του εξονομασθέντος δήθεν «Εξάρχου» και άρσιν του σχετικού διορισμού αυτού» τονίζει σε επιστολή του ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος προς τον Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλο,  καθώς όπως υπογραμμίζει σε αντίθετη περίπτωση «θέλομεν καθυποβάλλει αυτώ εις την ποινήν της καθαιρέσεως εκ του υψηλού υπουργήματος της Αρχιερωσύνης ως οι θείοι και ιεροί κανόνες διακελεύονται».

Με μια επιστολή σε εξαιρετικά αυστηρό τόνο ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος καθιστά σαφές ότι το Δευτερόθρονο Πατριαρχείο δεν πρόκειται να ανεχθεί περαιτέρω τις αντικανονικές κινήσεις της Ρωσικής Εκκλησίας και την καλεί να υπαναχωρήσει.

Ο κ. Θεόδωρος υπογραμμίζει στην επιστολή προς τον Πατριάρχη Μόσχας οτι οι αποφάσεις που έχει λάβει η ρωσική Σύνοδος σχετικά με την υπόθεση της αυτοκεφαλίας της ουκρανικής Εκκλησίας «στερούνται σοβαρότητος».

Διαβάστε αναλυτικά την Επιστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας προς τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο

Πατριαρχης Αλεξανδρείας προς Μόσχας Κύριλλο

TOP NEWS