Ομιλία στη Β’ Κυριακή των Νηστειών

Αγαπητοί μου αδελφοί, διερχόμαστε ως έθνος, ως κράτος, ώρες δύσκολες, δοκιμασίες μεγάλες, τις οποίες ασφαλώς επέτρεψε η πατρική Πρόνοια,...

TOP NEWS