Επιτρέπεται, πριν κοινωνήσουμε, να ασπαζόμαστε το χέρι του λειτουργού; (Βίντεο)

  • Δόγμα

Πρέπει ή όχι να ασπαζόμαστε το ΄χερι του λειτουργού που κρατά το Άγιο Ποτήριο;;

Πριν κοινωνήσουμε, σε προσέξουμε πολύ. Δεν ασπαζόμαστε το χέρι του λειτουργού που κρατάει Αγ. Ποτήριο.

TOP NEWS