Η χρήση του Ψαλτηρίου στην Εκκλησία (βίντεο)

  • Δόγμα

Πώς χρησιμοποιούμε το Ψαλτήρι στην πνευματική ζωή.

Τι είναι το το Ψαλτήρι, το γνωστό βιβλίο με τους ψαλμούς του Δαυίδ; Πώς το διαβάζουμε; Πώς το χρησιμοποιούμε; 

TOP NEWS