«Και Σε Μεσίτριαν έχω…!» (ΒΙΝΤΕΟ)

  • Δόγμα

Η Χάρη της Κυρίας Θεοτόκου!

Μικρό αφιέρωμα στην Κυρία Θεοτόκο, στον Παρακλητικό Κανόνα Της, Μεγάλο και μικρό, στη Θεομητορική Της Σκέπη.

TOP NEWS