Ο Αββάς Ισαάκ ο Θηβαίος και η ακατακρισία (ΒΙΝΤΕΟ)

  • Δόγμα

Το πάθος της κατακρίσως

Ο Αββάς Ισαάκ ο Θηβαίος, έμπειρος πνευματικός πατέρας της Ερήμου, διδάσκει με απλό τρόπο όσα σχετικά περί της κατακρίσως και της ακατακρισίας.

TOP NEWS