Ο Αββάς Ποιμήν, που έκλαιγε συνεχώς για τα αμαρτηματά του (ΒΙΝΤΕΟ)

  • Δόγμα

Ο Αββάς Ποιμήν, που έκλαιγε συνεχώς και αγωνιούσε για τη σωτηρία του

Ο Αββάς Ποιμήν, συνήθιζε στυο ζωστικό του, γύρω από τη μέση του, να έχει δεμένα πολλά μαντήλια. Τα χρησιμοποιούσε ο γέροντας για να σκουπίζει τα δάκρυά του. Το βίντεο που ακολουθεί αναφέρεται στην οσιακή μορφή του.

TOP NEWS