Ο ιερέας της ενορίας μου είναι φιλοπαπικός! Πώς να αντιδράσω; (Βίντεο)

  • Δόγμα

Όταν ο ορθόδοξος ιερέας της ενορίας μου είναι φιλοπαπικός!

Στο βίντεο αυτό αναφερόμαστε στη φιλοπαπική διάθεση και συμπεριφορά κάποιων ορθόδοξων ιερέων. Πώς αντιδρούμε τότε;

TOP NEWS