Οικογένεια σε κρίση; Ο ρόλος της Εκκλησίας (Βίντεο)

  • Δόγμα

Η φωνή της Εκκλησίας απέναντι στην κρίση της ελληνικής Οικογένειας

Οικογένεια σε κρίση! Ποια η θέση της Εκκλησίας; Πώς ο λόγος του Ευαγγελίου μπορεί να αποτελέσει στήριγμα και θεμέλιο για μια υγιή ορθόδοξη Οικογένεια;

TOP NEWS