Η μυστική ένωση με τον Θεό

  • Δόγμα

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής για τη νήψη της ψυχής

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σοφίας είναι η μυστική ένωση με τον Θεό, η οποία είναι απόλαυση για τους άξιους που την επιδιώκουν και η οποία εξομοιώνει με τον Θεό αυτόν που μετέχει σ’ αυτήν.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

TOP NEWS