Τί γίνεται στην περίπτωση που η μητέρα πεθάνει πριν το σαραντισμό

  • Dogma
σαραντισμό

Ο σαραντισμός είναι μια πολύ παλιά λειτουργική πράξη της εκκλησίας μας. Γίνεται σήμερα ως προτύπωση της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και οι γυναίκες συμβολίζουν την Παναγία, η οποία έφερε στις αγκάλες της τον Υιό της και τον πρόσφερε στον ναό ως θυσία «ευπρόσδεκτη». Τι γίνεται, όμως, αν η μητέρα πεθάνει πριν τον Σαραντισμό;

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που η μητέρα πεθάνει πριν το σαραντισμό θα διαβαστούν οι ευχές που αναφέρονται μόνο στο νήπιο και όχι στη μητέρα και φυσικά το βρέφος θα προσκομισθεί στο ναό απαραιτήτως από τον πατέρα, εάν φυσικά ζει, ή από τους άμεσους συγγενείς του, γιαγιά, παππού, θείους, θείες κ.τ.λ.

Άλλωστε η ακολουθία του σαραντισμού δεν είναι για τη μητέρα, είναι για το νήπιο.

Τέλος, οι ευχές του σαραντισμού δεν διαβάζονται σε κεκοιμημένους, όπως επίσης δεν διαβάζονται και άλλα ιερά μυστήρια: όπως Θ. Μετάληψις, Ευχέλαιον, Βάπτισμα κ.λπ.

Διαβάστε επίσης: Μπορούμε να διαβάζουμε την ευχή της βασκανίας σε αβάπτιστα παιδιά

 

TOP NEWS