Άγιος Μαξιμος ο Γραικός: «Να προσέχουμε πολύ στην προσευχή»

  • Δόγμα

Επειδή ο ίδιος ο Κύριος, ο Χριστός, σαν με μομφή και παράπονο, λέγει σε μας: “Τι δε με καλείτε Κύριε, Κύριε, και ου ποιείτε α λέγω;”. 

Να ξέρουμε όμως εμείς, οι ευσεβείς, ότι όσο βρισκόμαστε στην αμαρτία, δηλαδή στην παράβαση των θείων εντολών του Χριστού, του Θεού, ακόμη και αν διαβάζουμε όλες τις προσευχές των όσιων, τα τροπάρια, τα κοντάκια και τους κανόνες κάθε μέρα και κάθε ώρα, δεν θα καταφέρουμε με αυτό τίποτα.

Επειδή ο ίδιος ο Κύριος, ο Χριστός, σαν με μομφή και παράπονο, λέγει σε μας: “Τι δε με καλείτε Κύριε, Κύριε, και ου ποιείτε α λέγω;”. 

Αγ. Μάξιμος ο Γραικός

TOP NEWS