Άγιος Πορφύριος: «Όταν προσεύχεσαι, να ξεχνάς τις σωματικές σου ασθένειες»

  • Δόγμα

Οι ασθένειες μας βγάζουν σε καλό, όταν τις υπομένουμε αγόγγυστα,
παρακαλώντας το Θεό να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και δοξάζοντας το
όνομά Του.

Να παρακαλάς το Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Κι ο Θεός, επειδή θα τον παρακαλάς πονεμένος και ταπεινωμένος, θα σου συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και θα σε κάνει καλά και στο σώμα.

Όταν προσεύχεσαι, να ξεχνάς την σωματική σου αρρώστια, να την
αποδέχεσαι σαν κανόνα, σαν επιτίμιο, για την άφεση των αμαρτιών σου. Για τα παραπέρα μην ανησυχείς, άφησέ τα στο Θεό κι ο Θεός ξέρει τη δουλειά Του.

Οι ασθένειες μας βγάζουν σε καλό, όταν τις υπομένουμε αγόγγυστα,
παρακαλώντας το Θεό να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και δοξάζοντας το
όνομά Του.

TOP NEWS