Αββάς Αντώνιος: «Να έχεις τον Θεό μπροστά στα μάτια σου»

  • Δόγμα

Όταν έχεις φόβο Θεού στην πνευματική ζωή.

Ρώτησε κάποιος τον αββά Αντώνιο:

«Τι αν φυλάξω, θα είμαι αρεστός στον Θεό;».
Και απάντησε ο Γέροντας: «Τήρησε αυτά που θα σου παραγγείλω:
Όπου κι αν πας, τον Θεό να’ χείς μπρός στα μάτια σου πάντοτε.
Ο,τι κι αν κάνεις, να στηρίζεται στη μαρτυρία των θείων Γραφών.
Και σ’ όποιον τόπο κι αν κατοικείς, μη μετακινείσαι εύκολα από κεί.

Αυτές τις τρεις παραγγελίες κράτησέ τες και σώζεσαι».

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS