Δέκα τρόποι για να έχεις μια ευλογημένη ημέρα

  • Dogma
ημέρα

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που αισθανόμαστε ανήμποροι, ακόμα και απελπισμένοι. Κάθε ημέρα, όμως, είναι ευλογημένοι από τον Θεό.

Στην κάθε ημέρα καλούμαστε να δώσουμε την αξία που της πρέπει.

Ὅσο καταβεβλημένοι καί ἄν νιώθουμε ὑπάρχει τρόπος, γιά νά «φτιάξουμε» τή διάθεσή μας.

Αὐτή ἡ μέρα εἶναι εὐλογημένη ἀπό τό Θεό, ἀνήκει στό Θεό, ἄς ξεκινήσουμε, λοιπόν, νά μποῦμε μέσα σ΄αυτή. Προχωρεῖς αὐτή τή μέρα σάν ἀγγελιοφόρος τοῦ Θεοῦ. Ὅποιον συναντᾶς, τόν συναντᾶς μέ τόν τρόπο τοῦ Θεοῦ. Βρίσκεσαι ἐκεῖ γιά νά εἶσαι ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ παρουσία τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτό εἶναι τό καθῆκον σου αὐτή τή συγκεκριμένη μέρα.

1. Τό πρῶτο πού θά σκεφθεῖς, ὅταν ξυπνᾶς εἶναι ἡ σκέψη τοῦ Χριστοῦ. Νά στρέψουμε τόν νοῦ μας στόν Χριστό. Ὁ Γέρων Πορφύριος ἔλεγε: «Μήν ἀσχολεῖσαι μέ τό σκοτάδι, ἄνοιξε τό παράθυρο στό φῶς».
2. Προσευχή. Μπορεῖς νά προσεύχεσαι ἀκόμη κι ὅταν κάνεις ἁπλά καθημερινά πράγματα. Γιά παράδειγμα, ὅπως ἔλεγε ἕνας μοναχός ὅταν κατέβαινε τά σκαλιά τοῦ μετρό, πού τοῦ θύμιζαν κατάβαση στά ἔγκατα τῆς γῆς, μπορεῖς νά λές τό «Κύριε Ἐλέησον» κατεβαίνοντας κάθε σκαλί. Τόσα πολλά σκαλιά πού εἶναι, σκέψου πόσες φορές θά τό ἔχεις πεῖ!
3. Κάθε μέρα νά μήν τήν βλέπουμε σάν ρουτίνα. Ἡ κάθε μέρα ἔχει μία ἔκπληξη γιά τούς Χριστιανούς. Ὡς τό βράδυ κάτι θά γίνει καί ὁ Θεός κάποιο μήνυμα θά σοῦ στείλει. Ἡ ζωή δέν κυλάει ἐπίπεδα καί μονότονα σάν καρδιογράφημα…
4. Νά πλησιάσουμε λίγο περισσότερο τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων. Ὅποιος ἀγαπάει, γιά νά τοῦ ποῦν εὐχαριστῶ, θά ἔχει πάντα ἄγχος.
5. Κάθε μέρα νά βρίσκεις λίγο χρόνο νά ἡρεμεῖς. Ἔστω καί δέκα λεπτά. Νά δεῖς λίγο τή ζωή χωρίς τήν βιασύνη της. Καί τότε θά ἀκούσεις τή φωνή τοῦ ἐσωτερικού σου κόσμου. Γιατί«ὅταν ὑπάρχει τρικυμία, δέν μπορεῖς νά δεῖς τό βυθό τῆς θάλασσας».
6. Τό ἄγχος φεύγει μέ τήν μνήμη θανάτου. Ἅμα σκεφθεῖς τό τέλος, ἀποφορτίζεις τήν ζωή σου ἀπό τά ἀσήμαντα. Αὐτή ἡ σκέψη μᾶς προσγειώνει καί μᾶς ἀπογειώνει ταυτόχρονα. Προσγειώνεσαι καί ταπεινώνεσαι καί τό ἄγχος φεύγει.
7. Νά σκεφτόμαστε ὅτι δέν εἴμαστε μόνοι. Ἔχουμε τούς Ἁγίους. Μποροῦμε νά προσευχόμαστε καί νά τούς ἐπικαλούμαστε. «Ἅγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν». Κάποιος προσευχόταν στούς Ἀγίους Σαράντα Μάρτυρες. Καί τότε ἕνα δαιμόνιο ἀκούστηκε νά λέει, «ἄ, ὄχι σ’ αὐτούς, αὐτοί μᾶς μαστιγώνουν περισσότερο ἀπ’ ὅλους».

8. Νά σκεφτόμαστε πῶς κυλάει ἡ ζωή μας κάθε μέρα, γιά νά κάνουμε ἕναν ἀπολογισμότῆς ἡμέρας. Ὅπως ὁ Ἅγιος Δωρόθεος, πού κατέγραφε κάθε μέρα ποιόν πλήγωσε , καί προσπαθοῦσε νά ἐπανορθώσει.
9. Κάθε μέρα βλέπε τά δῶρα τοῦ Θεοῦ καί λέγε «Εὐχαριστῶ» στόν Θεό.Ἔλεγε ὁ Ὅσιος Παΐσιος: «Εὐχαριστεῖς τόν Θεό πού μπορεῖς νά περπατᾶς;». Ἀκόμα καί αὐτό τό ἁπλό , ὑπάρχουν ἄλλοι πού δέν τό ἔχουν.
10. Κάθε μέρα νά σκεφτόμαστε ὅτι Κάποιος πρίν ἀπό 2000 χρόνια σταυρώθηκε γιά μᾶς. Σοῦ δίνει τήν αἴσθηση ὅτι κάποιος σέ ἀγαπᾶ πάρα πολύ. Ἄν ἡρεμήσει ἡ ψυχή σου καί ταπεινωθεῖ, ἔστω καί στό παρά πέντε, θά φανερωθεῖ καί θά σέ βοηθήσει ὁ Χριστός.

«Ὅσο γιά τή μέρα πού ἀρχίζει, ἄν ἀποδεχτεῖς ὅτι εἶναι εὐλογημένη ἀπό τό Θεό, διαλεγμένη ἀπό τό ἵδιο Του τό χέρι, τότε κάθε πρόσωπο πού συναντᾶς εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, κάθε περίσταση πού θά συναντήσεις εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἔστω καί ἄν εἶναι πικρή ἤ γλυκιά, ἄν σοῦ ἀρέσει ἤ δέν σοῦ ἀρέσει. Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ σένα καί ἄν τό πάρεις μ΄αὐτό τόν τρόπο, τότε μπορεῖς νά ἀντιμετωπίσεις ὁποιαδήποτε κατάσταση. Νά τήν δεχτεῖς μέ τήν ἐτοιμότητα ὅτι μπορεῖ νά σοῦ συμβεῖ ὁτιδήποτε εὐχάριστο ἤ δυσάρεστο».

Ἀρχιεπίσκοπος Anthony Bloom

TOP NEWS