Έτσι φαίνεται η μετάνοια!

  • Δόγμα

Τα χαρακτηριστικά της μετανοίας που πρέπει να συνοδεύουν τον άνθρωπο που αλλάζει ζωή.

Ένας Γέροντας είπε:

«Σε ‘κείνον που μετανοεί αρμόζει να κάνει αυτά:

Να ζήσει μόνος,
να έχει φροντίδα για την ψυχή του,
να πενθεί για τις αμαρτίες του,
να μην έχει μέριμνα για τα πράγματα αυτού του κόσμου,
κανένα να μη στενοχωρήσει, τον εαυτό του να θλίβει,
τον εαυτό του να ελέγχει,
να ζει στερημένα, να κρίνει τον εαυτό του,
πάντοτε να αγρυπνεί και με πόνο καρδιάς να ζητάει από τον Θεό το έλεός του».

TOP NEWS