Γέρων Εφραίμ Αριζονίτης: «Να λυπάσαι μόνο όταν δεν υπομένεις»

  • Δόγμα

Προσεύχου όπως σου προσθέση ο Κύριος πλούτον υπομονής και μακροθυμίας και διά του τοιούτου πλούτου και άλλους θα πλουτίσης». 

«Μη λυπήσαι διά τίποτε άλλο, παρά όταν δεν κάνης εις καμίαν υπόθεσιν υπομονήν.

Και τούτο διότι ανυπομονώντας ζημιώνεσαι μισθόν αιώνιον και παρρησία ουράνια!

Προσεύχου όπως σου προσθέση ο Κύριος πλούτον υπομονής και μακροθυμίας και διά του τοιούτου πλούτου και άλλους θα πλουτίσης».

Γέρων Εφραίμ Αριζονίτης

TOP NEWS