Η Πρόνοια του Θεού

  • Δόγμα

Ο Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης για το Έλεος και την Πρόνοια του Θεού.

Άλλο πράγμα είναι η Πρόνοια του Θεού,

άλλο η βοήθειά Του,

άλλο η προστασία Του,

άλλο το έλεός Του

και άλλο η παράκλησή (παρηγοριά) Του…

Το μεν πρώτο εκτείνεται σε όλη την κτίση,

το δεύτερο μόνο στους πιστούς,

το τρίτο στους πραγματικά πιστούς,

το τέταρτο σε όσους Τον υπηρετούν

και το πέμπτο σε όσους Τον αγαπούν …

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

TOP NEWS