Η σημασία της δικής σου προσπάθειας

  • Δόγμα

Η αξία και σπουδαιότητα της προσπάθειας, της διάθεσης και προαίρεσης στα πνευματικά.

Κάποιος αδελφός είπε στον αββά Αντώνιο:

-“Προσευχήσου για μένα”.

Και ο Γέροντας του λέει:

-“Ούτε εγώ σε σπλαχνίζομαι ούτε ο Θεός, εάν συ ο ίδιος δεν σπεύσεις με ζήλο να ζητήσεις από τον Θεό”.

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS