Λίγο πριν κατακρίνεις!

  • Δόγμα

Η αρετή της ακατακρισίας στην πνευματική ζωή.

Είπε ο αββάς Ησαίας:

«Εάν σου έρθει λογισμός να κατακρίνεις τον πλησίον για κάποιο αμάρτημά του, πρώτα να σκεφθείς ότι εσύ είσαι περισσότερο αμαρτωλός απ’ αυτόν και εκείνα που νομίζεις ότι σωστά τα κάνεις, μην πιστέψεις ότι ήσαν αρεστά στον Θεό. Και έτσι δεν θα τολμήσεις να καταδικάσεις τον πλησίον».

TOP NEWS