Μέγας Αντώνιος: Χωρίς αυτομεμψία, αδύνατον να προοδεύσει ο χριστιανός

  • Δόγμα

Η υπεροχή της αυτομεμψίας

Από τούτο διακρίνεις το δυνατό χαρακτήρα του ανθρώπου, έλεγε ο Όσιος Αντώνιος, όταν παραδέχεται τα σφάλματα του και υπομένει ως την τελευταία του πνοή τους πειρασμούς που τον βρίσκουν.

Άλλοτε πάλι έλεγε με στεναγμό:

Όλες οι αρετές μπήκαν σε τούτη την καλύβα εκτός από μία· αλλά χωρίς αυτή πώς να προκόψω ο δυστυχής;

– Ποιά είναι αυτή, Αββά; ρωτούσαν οι αδελφοί.

– Η αυτομεμψία, αποκρινόταν ο Μέγας Πατήρ.

TOP NEWS