Μέγας Αντώνιος: Η απουσία φρόνησης, κολάζει την ψυχή

  • Δόγμα

Και σε κάθε σώμα υπάρχει υλική σύσταση, δεν υπάρχει όμως και σε κάθε ψυχή φρόνηση.

Ο νους φανερώνεται μέσα στην ψυχή, ενώ η υλική φύση φανερώνεται στο σώμα.

Ο νους φέρνει σε θέωση την ψυχή, ενώ η υλική φύση του σώματος διαλύεται.

Και σε κάθε σώμα υπάρχει υλική σύσταση, δεν υπάρχει όμως και σε κάθε ψυχή φρόνηση.

Γι’ αυτό το λόγο και δεν σώζεται κάθε ψυχή.

Μέγας Αντώνιος

TOP NEWS