Να τα αφήνουμε όλα με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού

  • Δόγμα

Περί της αποδοχής της Θείας Πρόνοιας.

Η στενοχώρια και η απογοήτευση έρχονται, όταν στηριζόμαστε στον εαυτό μας και στις δικές μας δυνάμεις. Να τα αφήνουμε όλα με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και στην αγάπη Του να τα τακτοποιήσει.

Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης

TOP NEWS