Όταν κοιτάζουμε μόνο το σώμα!

  • Δόγμα

Απόρροια της απομάκρυνσης από το θείο θέλημα είναι οι πιστοί να ασχολούνται μόνο και υπερβολικά με το σώμα τους και όχι με την ψυχή τους.

Είπε ο αββάς Αντώνιος:

«Νομίζω πως το σώμα έχει μία φυσική κίνηση που έχει γίνει ένα μ’ αυτό, αλλά δεν ενεργεί χωρίς τη συγκατάθεση της ψυχής, σημειώνει μόνο στο σώμα μία απαθή κίνηση. Υπάρχει όμως και άλλη κίνηση που προέρχεται από το ότι τρέφουμε και περιποιούμαστε το σώμα με φαγητά και ποτά. Και η θερμότητα του αίματος που οφείλεται σ’ αυτά, διεγείρει το σώμα σε ενέργεια.

Γι’ αυτό και έλεγε ο Απόστολος: «Μη μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία».

Αλλά και ο Κύριος, όταν έδινε εντολές στους μαθητές του, είπε: «Προσέχετε μη σκληρύνουν οι καρδιές σας μέσα στην κραιπάλη και στη μέθη».

Υπάρχει όμως και μία άλλη κίνηση σ’ αυτούς που αγωνίζονται πνευματικά. Αυτή προέρχεται από την δολιότητα και τον φθόνο των δαιμόνων.

Ώστε πρέπει να γνωρίζουμε ότι τρεις σωματικές κινήσεις υπάρχουν. Μια η φυσική, η άλλη από απροσεξία στις τροφές και η τρίτη από τους δαίμονες».

TOP NEWS