Όταν περιφρονείς τους ανθρώπους!

  • Δόγμα

Μια όμορφη διήγηση από το Γεροντικό, που διδάσκει να έχουμε ταπεινό φρόνημα και να μην καταφρονούμε κανέναν.

Είπε ένας Γέροντας:

«Λίγο-λίγο συνήθισε την καρδιά σου να λέει για τον καθέναν από τους αδελφούς:

«Στ’ αλήθεια, αυτός είναι πιο προχωρημένος από μένα στον δρόμο του Θεού».

Και πάλι: «Αυτός είναι καλύτερος από μένα».

Και έτσι σιγά-σιγά θα φθάσεις στο σημείο να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους, και θα κατοικήσει μέσα σου το Πνεύμα του Θεού.

Ενώ, αν περιφρονήσεις έναν άνθρωπο, φεύγει η χάρη του Θεού από σένα και παραδίνεις τον εαυτό σου σε σαρκικούς μολυσμούς και σου σκληρύνεται η καρδιά και δεν θα υπάρχει καμιά κατάνυξη μέσα σου».

TOP NEWS