Περί κατακρίσεως…

  • Δόγμα

Ο Άγιος Βαρσανούφιος περί κατακρίσεως.

«Κατέκρινε τον εαυτό σου, και θα φύγει από εσένα η τάση να κατακρίνεις τους άλλους. Όταν κατακρίνεις, χωρίς δεύτερη σκέψη, δείχνεις πως απουσιάζει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος από μέσα σου, ξένος είσαι των θείων μυστηρίων, άγευστος αυτής της κεχαριτωμένης καταστάσεως των ανθρώπων του Θεού».

Άγιος Βαρσανούφιος

TOP NEWS