Πίστη άνευ έργων

  • Δόγμα

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για την έλλειψη ορθοπραξίας.

«Αρετή που δεν ασκείται έμπρακτα, γρήγορα κάτω από την επήρεια των διαφόρων περιστάσεων εξαφανίζεται. Άλλωστε, τι νόημα έχει να πιστεύεις και να μην πράττεις; Πίστη, άνευ έργων, νεκρά εστί».

Γρηγόριος Θεολόγος

TOP NEWS